Tjerk Bartele Bakker

  • Født: 23. april 1982
  • Død: 10. mai 2020

Til minne om vår kjære Tjerk / In herinnering van onze lieve Tjerk

"Elke second was waard een miljard / Hvert sekund var verdt en milliard" Like kjært som blomster er en gave til Kreftomsorg Rogaland, Konto nr. 3201 39 44570, VIPPS nr. 86761. Merk med Tjerks navn. In plaats van bloemen stellen we een schenking aan hersestichting zeer op prijs: https://www.hersenstichting.nl/doneer/ Onder vermelding "Stop Tjerks ziekte".

Bestill blomster

Bestill blomster til seremonien eller til familien til Tjerk Bartele Bakker . En lokal blomsterbutikk vil ta hånd om bestillingen og sørge for levering.

Blomster for levering til seremonien
Dette er dessverre ikke tilgjengelig da
tidsfristen for levering av blomster er utgått.
Blomster for levering til hjemmet
 
Levering til hjemmet er ikke tilgjengelig