Om minnesidene


På våre minnesider kan du dele minner, bilder og musikk med familie, venner og andre som besøker minnesiden. Mange velger å skrive en liten historie (nekrolog) som kan finnes der for dagens og fremtidens generasjoner.

For de etterlatte blir minnene flere jo mer innhold det er på siden. Det oppfordres derfor til å ta del i aktivitetene, f.eks skrive en siste hilsen eller tenne et lys.

Hvis du ønsker å opprette en minneside tar du kontakt med begravelsesbyrået som arrangerte gravferden.

Minnesiden er en møtesplass hvor verdighet, etikk og omtanke er viktig. Vi forbeholder oss retten til å slette innehold som kan virke støtende.