Hvordan opprette en minneside?


Hvis du ønsker å opprette en minneside tar du kontakt med begravelsesbyrået som arrangerte gravferden.

Brukernavn og passord for å ta i bruk minnesidene vil bli sendt på e-post til ansvarlig pårørende.

Glemt passord?


Om du er administrator til en minneside og har glemt passordet ditt, send en e-post til minnesiden@adstate.net.Vi vil da sende deg et nytt passord til den e-post adressen som er oppgitt ved registreringen.

Er minnesiden synlig direkte etter bestillingen?


Minnesiden er synlig og aktiv fra det øyeblikket den opprettes hos begravelsesbyrået. Dødsannonse fra avis publiserers på minnesiden fra den dagen den er publisert i avisen. Administrator kan logge seg inn og deaktivere "Minneord" funksjonen etter at minnesiden er opprettet.

Skal minneord godkjennes?


Det er opp til familiens adminstrator av minnesiden å velge sikkerhetsnivå. Denne kan kan velge mellom følgende tre nivåer: Publisering uten godkjenning, Publisering uten godkjenning men med en e-post for hvert innlegg eller Publisering med godkjennelse av alle minneord via mail før de publiseres.

Hvordan tar jeg bort minnesiden?


Du kan selv deaktivere minnesiden etter innlogging. Da deaktiveres alle funksjonene som gjesteboken, fotogalleriet mm. Vil du i tillegg ta bort dødsannonsen, ta kontakt med minnesiden@adstate.net så får du hjelp.