Informasjon

Gro Reksten

  • Født: 25. februar 1963
  • Død: 24. mai 2019

Bilder

Bilde til minneord


Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: