Informasjon

Odd Olsson

  • Født: 5. mars 1931
  • Død: 27. mai 2019

VÅR ELSKEDE SKATT


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: