Informasjon

Knut Hoem

  • Født: 7. mai 1929
  • Død: 13. mai 2020

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: