Informasjon

Knut B. Husebø

  • Født: 10. mars 1915
  • Død: 30. mai 2020

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: