Informasjon

Bjørg Sølvia Olsen

  • Født: 28. januar 1936
  • Død: 22. juni 2020

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: