Informasjon

Sabine Gisela Juliana Marie Mauroschat Sund

  • Født: 28. april 1957
  • Død: 22. juni 2021

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: