Torger Bø

  • Født: 27. november 1935
  • Død: 31. august 2021

Til minne om min kjære mann og vår gode far, svigerfar, farfar, bror, svoger, onkel og venn


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: