Informasjon

Thorbjørn Anders Hapnes

  • Født: 7. mai 1952
  • Død: 3. september 2021

Bilde til minneord


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: