Torstein Oliversen

  • Født: 10. mars 1963
  • Død: 7. september 2021

«It`s good to be here, it`s good to be anywhere»

Bilde til minneord


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: