Informasjon

Turid Lisen Torp

  • 21.06.1944 - 04.11.2023

Vår alles gode Lisen

Bilde til minneord


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: