Informasjon

Knut Steinar Vindfallet

  • 24.02.1949 - 13.11.2023

Vår høyt elskede Knut

go ahead and ask me if I would choose this life again knowing I would be left with only memories of you and a lifetime of grief. I would answer - over - and over - and over again.

Bilde til minneord


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: