Informasjon

Rolf Henning Larsen

  • 14.12.1984 - 02.12.2023

Boulevard of Broken Dreams I walk a lonely road The only one that I have ever known Don't know where it goes But it's home to me, and I walk alone I walk this empty street On the Boulevard of Broken Dreams Where the city sleeps And I'm the only one, and I walk alone I walk alone, I walk alone I walk alone, I walk a- My shadow's the only one that walks beside me My shallow heart's the only thing that's beating Sometimes, I wish someone out there will find me 'Til then, I walk alone

Bilde til minneord


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: