Ansgar Ullenes

  • Født: 11. januar 1936
  • Død: 8. juli 2016

Glad gutten Ansgar

Humørsprederen Pappa og ektemannen Ansgar sovnet stille inn fredag 08. juli. 2016 Ingen over, ingen under, ingen ved side.   Du var oss alle så kjær og vil bli inderlig savnet

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: