Barna Palko

  • 22.11.1934 - 31.12.2021

Vår kjære far og offa har takket for seg.

Vi har delt far med mange generasjoner av Rogalands musikkliv, venner og kolleger. Vi er veldig mange som vil savne ham og hans finurlige, morsomme, ungarske vesen. Takk for alle som har tatt del i fars liv! Familien ønsker å opprette et minnefond i Barna Palko sitt navn spesielt rettet mot unge jazzmusikere fra Rogaland. Gaver til fondet kan gis her på minnesiden: "Barna Palkos Minnefond for unge jazzmusikere". Det er i fars ånd å støtte og påskjønne unge musikere, og vi håper minnefondet vil bli en årlig anerkjennelse av Rogalands talenter. Detaljer om fondets vedtekter vil bli offentliggjort senere.

Vår kjære far og offa har takket for seg.

Vi har delt far med mange generasjoner av Rogalands musikkliv, venner og kolleger. Vi er veldig mange som vil savne ham og hans finurlige, morsomme, ungarske vesen. Takk for alle som har tatt del i fars liv! Familien ønsker å opprette et minnefond i Barna Palko sitt navn spesielt rettet mot unge jazzmusikere fra Rogaland. Gaver til fondet kan gis her på minnesiden: "Barna Palkos Minnefond for unge jazzmusikere". Det er i fars ånd å støtte og påskjønne unge musikere, og vi håper minnefondet vil bli en årlig anerkjennelse av Rogalands talenter. Detaljer om fondets vedtekter vil bli offentliggjort senere.

Bestill blomster

Gi en minnegave