Rebecka Surdal Sunde

  • Født: 20. januar 2001
  • Død: 15. juli 2021

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: