Informasjon

Rita Kvale

  • 21.01.1956 - 25.11.2023

Til minne om vår Rita

Rita strevde i stillhet, men holdt humøret til siste stund. Hun sovnet fredelig inn av sykdom med mange rundt seg. Takk for alt du var og hvil i fred ❤️

Om begravelsen til Rita Kvale 

Sola kapell

Bisettelse i Sola kapell, tirsdag 5. des. kl. 10.00., Takk til personalet ved SUS avd 6H og Soltun sykehjem, for verdig pleie og omsorg., hviding.no,


Adresse til kremasjonsseremonien

Sola kapell, Norsjøvegen, 4055 Sola


Hviding Begravelsesbyrå AS