Marcelin Soosainather

Født 22. mai 1940
Død 10. januar 2019

Om seremonien

Seremoni fra St. Svithun katolske kirke i Stavanger. Båren blir kjørt til Eiganes gravlund og seremonien avsluttes ved graven.

Tid og sted for seremonien 18-01-2019 

Adresse til begravelsesseremonien

St.Svithun Katolske Kirke, St. Svithuns gate 8, 4005, Stavanger