Gerd Pedersen

Født 15. april 1947
Død 8. november 2020

Om seremonien

Begravelse blir med nærmeste familie fra
Hundvåg kapell, tirsdag 17. nov. kl. 11.00.,

Tid og sted for seremonien 17-11-2020 

Adresse til begravelsesseremonien

Hundvåg kapell, Hundvågveien 77, 4085, Hundvåg